Auktoriserad translator · Språkgranskare · Copywriter

Läs gärna tillämpliga delar ur Nils-Erik Lindströms bok Översättningsvänlig layout, som finns digitalt och kostnadsfritt tillgänglig på länken http://www.twinengine.se/oversattningsvanliglayout/

Hemsida av KA Webbyr책