Auktoriserad translator · Språkgranskare · Copywriter

Översättningsbyrån – ToEnglish Pty Ltd

Översättningsbyrån har bred erfarenhet av olika typer av översättningar men gemensamt för dem alla är att de är översättningar från svenska till engelska, då det är det som vi behärskar och det är det som vi är bra på.

Inom översättningsområdet har vi producerat engelska texter för en bred kundskara men våra specialiteter som översättningsbyrå är:

  • Kommersiella texter; reklam, dokumentationer, presentationer, produktblad, broschyrer etc.
  • Tekniska översättningar
  • Översättningar av kontrakt och avtal
  • Översättning och språkgranskning av årsredovisningar
  • Översättning och språkgranskningar av avhandlingar och andra akademiska texter
  • Översättningar av facklitteratur
  • Översättningar för den offentliga sektorn, även EU-kommissionen

Som översättningsbyrå så strävar vi alltid efter högsta kvalitet och leveranssäkerhet vilket är avgörande för många av våra kunder inom ovanstående verksamhetsområden.

Översättningsbyrån har sitt säte i Australien och du kan läsa mer om oss på vår förstasida.

Hemsida av KA Webbyr책